Nghị định Nghị quyết

 • LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

  LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

  Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Luật này quy định về phòng ngừa bạo lực gia đình, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống bạo lực gia đình và xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia … Đọc Thêm

 • CHẾ ĐỘ TÀI SẢN CỦA VỢ CHỒNG

  CHẾ ĐỘ TÀI SẢN CỦA VỢ CHỒNG

  Mục 1: QUY ĐỊNH CHUNG Điều 7. Áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định Chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định được áp dụng trong trường hợp vợ chồng không lựa chọn áp dụng chế độ tài sản theo thỏa thuận hoặc có thỏa thuận về chế độ tài sản nhưng thỏa thuận này bị Tòa án tuyên bố vô … Đọc Thêm

 • PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ÁP DỤNG TẬP QUÁN VỀ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

  PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ÁP DỤNG TẬP QUÁN VỀ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định chi tiết về áp dụng tập quán về hôn nhân và gia đình, chế độ tài sản của vợ chồng, giải quyết các việc về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài và một số biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình. Điều 2. Nguyên tắc áp dụng tập quán 1. … Đọc Thêm